Een service op maat verzekerd.

voor particulieren

Honoré

Iedereen beseft dat de gezondheidszorg steeds duurder wordt. Het is dan ook aangewezen om uw gezin tegen tegenslagen te beschermen. Een ernstige ziekte, een ongeval of een banale ziekenhuisopname zijn niet alleen vervelend; de onvoorziene financiële gevolgen ervan kunnen zwaar doorwegen.

Een ziekenfonds, hoe goed uitgebouwd ook, dekt niet alle medische kosten. De bijkomende uitgaven kunnen wij dekken in functie van uw behoeften en uw budget: de verblijfskosten (in elk kamertype), met inbegrip van dagopnames, de kosten voor protheses of orthopedisch materiaal, geneesmiddelen tijdens en als gevolg van uw hospitalisatie, de vervoersonkosten,…

We hebben tevens de mogelijkheid om uw gezondheidskosten te dekken vanaf één maand vóór tot drie maanden na uw ziekenhuisopname. Ook ernstige ziektes, bijstand in het geval van ziekenhuisopname in het buitenland en dergelijke kunnen worden vergoed.

Soms heeft u na een ongeval medische kosten, zelfs al werd u niet in het ziekenhuis opgenomen. Al die kosten kunnen worden gedekt, of ze nu het gevolg zijn van een verkeersongeval of van iets wat thuis is misgelopen.

De meeste mensen sluiten voor hun wagen een omniumverzekering af. Zou u voor minder gaan als het om uw gezondheid gaat?

Aarzel niet om ons te contacteren! Elk gezin is anders en wij kunnen u helpen om die verzekering te vinden die het best bij u past!

Honoré

We onderscheiden drie luiken:

de Burgerlijke Aansprakelijkheid: dekt de schade die u als gerechtigd bestuurder van een voertuig aan derden berokkent

de Rechtbijstand: bij geschillen met, of procedures tegen, een andere verzekerde bestuurder; in het ergste geval is deze zelfs niet verzekerd.

de Omnium: dekt de materiële schade aan uw voertuig na brand, een gedeeltelijke of gehele diefstal, natuurrampen, aanrijdingen met dieren of glasbreuk. Ook de materiële schade ten gevolge van een ongeval wordt gedekt.

Het bedrag van de premie van uw autoverzekering varieert naargelang het merk, het model, het vermogen, het gebruik en de waarde van uw wagen. Ook de identiteit, de leeftijd en de woonplaats van de bestuurder zijn doorslaggevend. Bezorg ons dus zeker alle correcte gegevens!

Advies: Houd na een ongeval het hoofd koel. Vergeet nooit dat het aangifteformulier van kapitaal belang is om te kunnen vaststellen wie welke verantwoordelijkheid in het ongeval draagt. Vul het formulier leesbaar in en maak een duidelijke schets. Zo kan u latere geschillen voorkomen.

Helaas kan het iedereen overkomen! Zelfs voorzichtige chauffeurs zijn soms het slachtoffer van een ongeval. Van een onhandige en oneerlijke bestuurder die hun wagen beschadigt zonder een adres na te laten. Van een boom die tijdens een onweer op de wagen valt. Van vandalisme of diefstal. Het is onze taak om u te helpen en het onvoorziene te voorzien, dankzij een volledige en op uw profiel afgestemde dekking.

We benadrukken vaak hoe belangrijk het is een degelijke verzekering ‘Rechtbijstand’ af te sluiten. Na een verkeersongeval zijn er immers vaak heel wat betwistingen en is het soms moeilijk te achterhalen wie het ongeval precies veroorzaakte. In dat geval kan een dergelijke verzekering haar nut zeker bewijzen! Zo beschikt u over de nodige middelen om uw belangen te verdedigen, terwijl het u vrij staat uw eigen advocaat te kiezen.

Verwaarloos ook de ‘Bijstand’ niet waarvan u na een ongeval in België of in het buitenland kan genieten.

Of de verzekering van de bestuurder; deze dekt dan weer de lichamelijke schade na een ongeval indien u aan het stuur zat (medische kosten en eventuele lichamelijke beperkingen).

Honoré

Deze ongetwijfeld meest ingeburgerde verzekering is bedoeld om uw bezittingen te beschermen.

U wordt niet alleen vergoed na een brand, maar ook na wat wij ‘aanverwante gevaren’ noemen: hagel, storm, overstromingen, …

Een correcte evaluatie van uw bezittingen, zonder hun waarde te onderschatten, is erg belangrijk. Geeft u een waarde aan die lager ligt dan de reële waarde van uw woning, dan betaalt u weliswaar een lagere premie, maar dan zal de vergoeding die u na een incident ontvangt ook niet volstaan om alle schade te herstellen. Ook een overwaardering heeft geen zin. De verliezen die u heeft geleden, worden na een incident immers door een expert ingeschat.

Wij zijn er om u te helpen en u praktijkgericht advies te geven, zowel op het vlak van preventie als voor het correct schatten van de waarde van uw bezittingen. Na verloop van tijd kan het nodig zijn om bepaalde goederen opnieuw te laten evalueren…

Een dekking tegen diefstal wordt vaak over het hoofd gezien. Toch wordt die helaas steeds noodzakelijker. Ze dekt diefstallen, en pogingen tot diefstal met inbraak of met geweld, zelfs buiten uw woning, onder bepaalde voorwaarden.

Informatica-apparatuur, in deze tijd niet meer weg te denken, kan u verzekeren onder een formule ‘alle risico’s’. Dat is zeker nuttig als een van uw kinderen op kot studeert.

Honoré

Het is geruststellend om in moeilijke situaties op iemand te kunnen terugvallen en er niet alleen voor te staan.

Dat is precies de bedoeling van een bijstandsverzekering: u helpen een oplossing te vinden.

Zoals steeds bestaan er verschillende types dekking: voor uw gezin, uw voertuigen, uw bagage, … Een analyse van uw situatie laat toe de verzekering af te stemmen op uw behoeften en uw mobiliteitsgewoonten. In sommige gevallen kan u misschien zelfs overwegen om er een ‘annulatieverzekering’ aan toe te voegen. 

Honoré

Een goede belegging en een mooie bescherming.

Denk eraan uw naasten te beschermen en uw pensioen voor te bereiden.

Een levensverzekering is de ideale manier.

U hebt verschillende opties, die u bovendien een mooie belastingvermindering opleveren (min. 30% van de premie).

Pensioensparen (max. € 940 per jaar in 2013)

- Langetermijnsparen (max. € 2260 per jaar in 2013)

- Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) (8,17% van de belastbare inkomsten met een max. van € 2.962,88 in 2012)

Honoré

Er bestaan meerdere soorten. De bekendste is de Schuldsaldoverzekering, die uw hypothecaire lening dekt en niet te vergeten uw naasten financieel beschermt, bijvoorbeeld in het geval van een schenking.